SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Pracovné skupiny Chlopňové chyby
PS pre chlopňové chyby a VCH srdca v dospelosti
Výbor PS

Predseda PS:

Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: 02/59320272, mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Vedecký sekretár PS:

MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.

Členovia výboru PS:

Doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
MUDr. Pavol Chňupa
MUDr. Juraj Podracký, PhD. MPH

Zoznam členov PS

 © 2008 AEPress s.r.o