SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Pracovné skupiny Akútna kardiológia
Pracovná skupina akútnej kardiológie
Správa o činnosti 2012

Podrobná analýza činnosti od vzniku  r. 2004 do sept. 2010 vyšla  v rámci správy činnosti pracovných skupín SKS
V-PS AK SKS:  Prof Hricák, doc.MUDr. Studenčan, MUDr.Kovář PhD, MUDr.Liška, MUDr.Sumbal

Činnosť: sept. 2011 – sept. 2012


1. Odporúčania EKS a SKS  a komentáre 
•    Odporúčania EKS pre AKS bez elevácie STE (Cardiol Lett 2012)
•    Prednemocničný manažment STEMI – začiatok august 2012 – prebieha(odporúčania SKS)

2. Spolupráca s PS AK ČKS
•    Aktívna účasť kongres ČKS 2012: prednášky
•    Konsenzus pre používanie statínov pri AKS (PS AKS SKS + PS AK ČKS (Cardiol Lett 2012 publikácia a  Inter Akut Kardiol 2012)

3. Bloky PS AK SKS
•    Kongres SKS 2011
•    Tatranské kardiologické dni 2012
•    Príprava blok –kongres SKS 2012

4. Publikácie, prednášky, registre
•    Viaceré prednášky a publikácie 
•    Pokračovanie registra SLOVAKS -2

6.  .  Nedostatky
•    Zlepšenie komunikácie na všetkých úrovniach  PS,
•    Nízka aktivita členov
•    Potreba nových aktívnych členov
•    Relatívne mladá PS (od  marca r.2004)
•    Prosíme všetkých členov o dodanie presných adries včítane ak je možné e-mailových adries (na adresu sekretariátu SKS : e.mail Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript )

Záver:  ďakujem členom výboru ako i členom PS za spoluprácu, prajem všetkým členom i sympatizantom veľa síl, zdravia, úspechov a zanietenia.

Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD, FESC
Predseda PS AK SKS
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

V Bratislave   september 2012

 
Výbor PS

Predseda PS

Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.                                                   
Kardiocentrum
FN J. A. Reimana Prešov                                                            
Hollého 14
081 81 Prešov
Tel: 051/7011611 (544-štvrtok)
mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Členovia výboru PS:

Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
MUDr. Martin Škamla
MUDr. Roman Margóczy
MUDr. Juraj Fecík

Zoznam členov PS

 © 2008 AEPress s.r.o