SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Stanovy SKS
Znenie stanov Slovenskej kardiologickej spoločnosti  (2014) 

Dodatok č. 1  k stanovám (2015)

Hospodársky poriadok  Slovenskej kardiologickej spoločnosti

 
© 2008 AEPress s.r.o