SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
Informácia o platení členských príspevkov

Vážení členovia SKS,

na podujatiach SKS opakovane dochádza k nejasnostiam ohľadom platieb členských príspevkov. Aby sme sa v budúcnosti vyhli podobným nedorozumeniam a nepríjemnostiam, odporúčame, aby sa členské hradilo výlučne bankovým prevodom na číslo účtu:
IBAN SK42 1100 0000 0026 2102 5496
.

Bez zadania VS nemôže byť platba priradená ku konkrétnemu členovi SKS.
Variabilný symbol  je 7 – ciferný 170xxxx (17 – rok, 0 – platba členského, xxxx – štvormiestne ID člena (identifikačné číslo člena SKS v štvormiestnom formáte - nájdete po prihlásení na webstránku v časti Môj profil).
(ak je ID trojmiestne, potom prvá cifra bude 0; napr. VS člena s ID 123  bude na tento rok 1700123).

Členský príspevok na rok 2017 treba uhradiť najneskôr do 31.3.2017.

Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a „členské za rok … “!
Suma na úhradu je od roku 2009 (na základe uznesenia Valného zhromaždenia SKS) 20 €.
Ak platíte členský poplatok poštovou poukážkou (čomu by sme sa najradšej vyhli vzhľadom na komplikovanú evidenciu) dôsledne vyplňte poukážku a ústrižok si uschovajte.
Aktuálny stav úhrad si môže každý člen individuálne kontrolovať na www.cardiology.sk, po osobnej registrácii na stránke.
Súčasne si vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že SKS je samostatná organizácia nezávislá od Slovenskej lekárskej spoločnosti či Lekárskej komory a poplatky platené do týchto organizácií nie sú členským SKS, ani zdrojom pre jej činnosť.

O zásadách platenia členského príspevku a povinnostiach člena SKS hovoria Stanovy SKS, kde je uvedená aj skutočnosť, že v prípade neplnenia si povinností člena SKS oprávňuje výbor SKS po dvoch rokoch neplatenia členských príspevkov, takéhoto člena vylúčiť z radov členov (Stanovy SKS Čl. 5.4/d).
Veríme, že našou vzájomnou spoluprácou prispejeme k zlepšeniu spracovania databázy členov a predchádzaniu nedorozumení pri platbách členských príspevkov.

V prípade akýchkoľvek nejasností, neváhajte prosím kontaktovať sekretariát SKS.

 
Mgr. Olinka Sanaderová
sekretariát SKS
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava 37
Tel.: 02/ 54791210
mobil: 0905/822087
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

 
© 2008 AEPress s.r.o