SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
COR SEMPER IUVENIS pozvanka

Milé kolegyne, milí kolegovia, milí mladí priatelia,
mám veľkú radosť, že naša myšlienka vytvoriť odborné fórum pre stretávanie mladých kardiológov Českej a Slovenskej republiky bola prijatá so záujmom a entuziazmom. Po prvom podujatí „Cor semper iuvenis“ v septembri 2016 v Púchove sa stretneme opäť, tentokrát na južnej Morave, v lokalite známej svojou pohodovou atmosférou.
Vzdelávanie v kardiológii prešlo v ostatných dvoch desaťročiach dramatickými zmenami, ktorých cieľom je pripraviť všestranne erudovaných špecialistov, schopných manažovať celé spektrum kardiovaskulárnych ochorení s použitím najnovších terapeutických postupov. Moderné vzdelávanie v medicíne spočíva na troch pilieroch: vedomostiach, zručnostiach a prístupoch. Cieľom spoločných stretnutí mladých kardiológov z našich susedných krajín musí byť preto vyvážený odborný program zameraný na všetky tri zložky. Významným cieľom týchto podujatí je aj vytvárať mladým kolegom prostredie pre získavanie skúseností pri odboirných prezentáciách, zdokonaľovať sa pri formulovaní vlastných myšlienok i kultivácii rétoriky. Teším sa, že program, ktorého režisérmi sú vaši mladí kolegovia je po každej stránke zaujímavý a atraktívny. To, čo robí vaše stretnutie neopakovateľným, je však predovšetkým vaša chuť aktívne sa do programu zapojiť v diskusiách – otvorene, kreatívne, fundovane, no pritom koncízne.
Prajem vám úspešný priebeh vášho tohtoročného stretnutia a pevne verím, že práve ono bude ďalším významným míľnikom pre skvelú tradíciu stretnutí „Cor semper iuvenis“.

Váš Robert Hatala

 
© 2008 AEPress s.r.o