SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Odporúčania
Odporúčania 2016

2016


Komentár k Odporúčaniam Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej respirologickej spoločnosti pre diagnózu a liečbu pľúcnej hypertenzie z roku 2015 (Šimková I, Kaldarárová M, Kmeč P, Podracký J) 

2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension 


 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases 


Komentár k novým (2015) odporúčaniam Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment infekčnej endokarditídy: Nové postupy proti zákernému ochoreniu (Hricák V, Kučerová D) 

2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis  


Komentár k Odporúčaniam Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment pacientov s komorovými arytmiami a prevenciu náhlej kardiálnej smrti 2015 (Peter Hlivák a Robert Hatala) 

2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death 


Komentár k odporúčaniam ESC pre manažment akútnych koronárnych syndrómov u pacientov bez perzistujúcich elevácií ST-segmentu
Studenčan M, Kovář F  

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 


Komentár k odporúčaniam Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a manažment akútnej pľúcnej embólie (2014)
Šimková I, Jurkovičová O, Gašpar Ľ 

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 


Komentár k  odporúčaniam ESC/EACTS pre koronárnu revaskularizáciu 2014
Studenčan M, Hudec M 

2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization  


Komentár k odporúčaniam ESC/ESA pre nekardiálnu chirurgiu: kardiovaskulárne hodnotenie a manažment 2014  
Dúbrava J, Jurkovičová O, Mikla F

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management  


Komentár k odporúčaniam ESC pre diagnostiku a manažment hypertrofickej kardiomyopatie 2014
Hatala R, Hlivák P  

2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy  


Komentár k odporúčaniam ESC pre diagnostiku a liečbu ochorení aorty
Maďarič J, Vulev I 

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases 
 
© 2008 AEPress s.r.o