SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
Výskumné granty ESC 2017
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prázdniny by mohli byť ideálnou príležitosťou pre Vás požiadať o ESC výskumný a vzdelávací grant. Termín na podávanie žiadosti je 31. január 2017.
Viac na: www.escardio.org
 
© 2008 AEPress s.r.o