SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Odporúčania Pravidlá tvorby odporúčaní SKS
Pravidlá pre tvorbu odporúčaní SKS

Základné pravidlá sú zhrnuté v tomto texte  

 

 
© 2008 AEPress s.r.o