SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
Prejav prezidenta SR, Andreja Kisku na XXI. Kongrese SKS

 

Vážený pán prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
vážená pani veľvyslankyňa,
vážení hostia, dámy a páni,

niekedy tak dostávam otázku, prečo sa ako prezident zúčastňujem takýchto kongresov, ako je tento zdravotnícky, súvisiaci s našim zdravím a tá odpoveď je jednoduchá. Niet cennejšej veci v našom živote ako je naše zdravie.
Keby ste sa ma pred 10 rokmi spýtali, či niekedy pôjdem do politiky, povedal by som nikdy, ja do tej, v úvodzovkách, špiny nevstúpim. A keď som pracoval v Dobrom anjelovi a zažíval som to zdravotníctvo tak bytostne, tak bolestne, keď som prvýkrát videl, ako nám kvôli stavu zdravotníctva zbytočne zomierajú ľudia... (úplné znenie prejavu)

 

Prejav prezidenta SKS  Roberta Hatalu

 

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení účastníci kongresu, milí priatelia,

je pre mňa veľkou cťou, že Vás môžem v mene výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti čo najsrdečnejšie privítať na XXI. kongrese SKS.Pred takmer 20 rokmi som mal ako vtedajší predseda spoločnosti spolu s členmi sekretariátu a najbližšími spolupracovníkmi z výboru viac rokov na starosti organizáciu kongresu, vtedy postavenú najmä na entuziazme. Odvtedy SKS pod vedením našich popredných kardiológov prešla dramatickým rozvojom...  (úplné znenie prejavu) 

DOMÁCE PODUJATIA

XXII. KONGRES SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

5. – 6. október 2017
Nová budova Slovenského národného divadla, Bratislava

Dôležité termíny.

 

IX. Tatranské kardiologické dni

11.2 .– 14.2.2018
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, hotel Patria
 

ZAHRANIČNÉ PODUJATIA

Cardio Update Europe 2017

3rd European Update Congress in Cardiology
29 June – 1 July 2017
PHAHA,ČR

Špeciálna výzva -  Voľný vstup 3 mladým kardiológom, ktorí pripravia a pošlú abstrakt na e-poster.
Viac info: http://www.cardio-update-europe.eu

 

ESC Congress 2017 Barcelona

26.8. – 30. 8. 2017
ESC Congress NEWS

CALL FOR ABSTRACT  

 
© 2008 AEPress s.r.o