SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
Prejav prezidenta SR, Andreja Kisku na XXI. Kongrese SKS

 

Vážený pán prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
vážená pani veľvyslankyňa,
vážení hostia, dámy a páni,

niekedy tak dostávam otázku, prečo sa ako prezident zúčastňujem takýchto kongresov, ako je tento zdravotnícky, súvisiaci s našim zdravím a tá odpoveď je jednoduchá. Niet cennejšej veci v našom živote ako je naše zdravie.
Keby ste sa ma pred 10 rokmi spýtali, či niekedy pôjdem do politiky, povedal by som nikdy, ja do tej, v úvodzovkách, špiny nevstúpim. A keď som pracoval v Dobrom anjelovi a zažíval som to zdravotníctvo tak bytostne, tak bolestne, keď som prvýkrát videl, ako nám kvôli stavu zdravotníctva zbytočne zomierajú ľudia... (úplné znenie prejavu)

 

Prejav prezidenta SKS  Roberta Hatalu

 

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení účastníci kongresu, milí priatelia,

je pre mňa veľkou cťou, že Vás môžem v mene výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti čo najsrdečnejšie privítať na XXI. kongrese SKS.Pred takmer 20 rokmi som mal ako vtedajší predseda spoločnosti spolu s členmi sekretariátu a najbližšími spolupracovníkmi z výboru viac rokov na starosti organizáciu kongresu, vtedy postavenú najmä na entuziazme. Odvtedy SKS pod vedením našich popredných kardiológov prešla dramatickým rozvojom...  (úplné znenie prejavu) 

DOMÁCE PODUJATIA

Fórum mladých kardiológov

7.-8. apríl 2017, Trnava
Hotel Holiday Inn

            

 

ZAHRANIČNÉ PODUJATIA

EuroPRevent 2017

Malaga – Španielsko
6.4. – 8. 4. 2017
 

XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti

7.5. – 10. 5. 2017

Veľtrhy Brno

 

 

ESC Congress 2017 Barcelona

26.8. – 30. 8. 2017
ESC Congress NEWS

 
© 2008 AEPress s.r.o