SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
Prejav prezidenta SR, Andreja Kisku na XXI. Kongrese SKS

 

Vážený pán prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
vážená pani veľvyslankyňa,
vážení hostia, dámy a páni,

niekedy tak dostávam otázku, prečo sa ako prezident zúčastňujem takýchto kongresov, ako je tento zdravotnícky, súvisiaci s našim zdravím a tá odpoveď je jednoduchá. Niet cennejšej veci v našom živote ako je naše zdravie.
Keby ste sa ma pred 10 rokmi spýtali, či niekedy pôjdem do politiky, povedal by som nikdy, ja do tej, v úvodzovkách, špiny nevstúpim. A keď som pracoval v Dobrom anjelovi a zažíval som to zdravotníctvo tak bytostne, tak bolestne, keď som prvýkrát videl, ako nám kvôli stavu zdravotníctva zbytočne zomierajú ľudia... (úplné znenie prejavu)

 

Prejav prezidenta SKS  Roberta Hatalu

 

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení účastníci kongresu, milí priatelia,

je pre mňa veľkou cťou, že Vás môžem v mene výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti čo najsrdečnejšie privítať na XXI. kongrese SKS.Pred takmer 20 rokmi som mal ako vtedajší predseda spoločnosti spolu s členmi sekretariátu a najbližšími spolupracovníkmi z výboru viac rokov na starosti organizáciu kongresu, vtedy postavenú najmä na entuziazme. Odvtedy SKS pod vedením našich popredných kardiológov prešla dramatickým rozvojom...  (úplné znenie prejavu) 

DOMÁCE PODUJATIA

XXXII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

30.marec - 1. apríl  2017

Nízke Tatry, Tále, Hotel Partizán

viac info na www.hypertenzia.org

 

Fórum mladých kardiológov

7.-8. apríl 2017, Trnava
Hotel Holiday Inn

            

 

Deň detskej kardiológie 2017

22. 4. 2017 o 9:00 hod.
DONOVALY, Hotel  Galileo 

      

 

XX. stretnutie pracovnej skupiny
invazívnej a intervenčnej kardiológie

15. - 17. jún 2017
Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec

 

ZAHRANIČNÉ PODUJATIA

Sudden Cardiac Death  

30.3.-1.4.2017. Praha
Obecní dum
Na podujatie je prístup bez kongresového poplatku!

 

Cardio Update Europe 2017

3rd European Update Congress in Cardiology
29 June – 1 July 2017
PHAHA,ČR

Špeciálna výzva -  Voľný vstup 3 mladým kardiológom, ktorí pripravia a pošlú abstrakt na e-poster.
Viac info: http://www.cardio-update-europe.eu

 

EuroPRevent 2017

Malaga – Španielsko
6.4. – 8. 4. 2017
 

XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti

7.5. – 10. 5. 2017

Veľtrhy Brno

 

 

ESC Congress 2017 Barcelona

26.8. – 30. 8. 2017
ESC Congress NEWS

CALL FOR ABSTRACT  

 
© 2008 AEPress s.r.o