SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, ktorý sa  bude konať v dňoch 6.-8. októbra 2016
v novej budove Slovenského národného divadla, v Bratislave.

                       

Vážení členovia SKS,
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

dovoľujeme si vám pripomenúť, že v pondelok 30. 5. 2016 je posledný termín pre prihlasovanie abstraktov na XXI. Kongres SKS, ktorý sa uskutoční 6. - 8. októbra 2016 v Bratislave. Tento termín je záväzný a nebude sa predlžovať!
Štruktúrované abstrakty zadávajte po prihlásení alebo zaregistrovaní na internetovej stránke SKS www.cardiology.sk. V prípade problémov pri zadávaní online je možné abstrakt poslať aj v textovom editore Word priamo na mailovú adresu sekretariátu ssc@cardiology.sk
Prihlasujte, prosím, abstrakty originálnych prác alebo kazuistík. Prví autori prijatých prác kongresový poplatok neplatia. Pripomíname preto nutnosť uvedenia všetkých autorov, vrátane ich pracovísk. V prípade zasielania abstraktu v anglickom jazyku prosíme o uvedenie názvu aj v slovenskej verzii.
 
Tešíme sa na Vaše príspevky.

Za Vaše úsilie vopred ďakujeme a ostávame s priateľským kolegiálnym pozdravom

Organizačný výbor XXI. kongresu SKS

DOMÁCE PODUJATIA

22. výročná prednáška

Pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc
Slovenskej kardiologickej spoločnosti
1. jún 2016, 14:30 h
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 
Pod Krásnou Hôrkou 1, Bratislava

 

XIX. stretnutie pracovnej skupiny invazívnej a intervenčnej kardiológie

16.  – 17. jún 2016
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

 

ZAHRANIČNÉ PODUJATIA

ESC Congress 2016 ROME

27.8. – 31. 8. 2016

ESC TV
ESC Congress NEWS
ESC Congress 365

 

World Congress of Cardiology

6. – 7. Jún 2016

Mexico City

 

VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

13. – 15. november 2016
Clarion Congress Hote, Praha

 
© 2008 AEPress s.r.o